Ekmek arası soğan 21 lira 50 kuruş!

Türkiye kendi kendine yetebilen tarım ülkelerinden biriydi!

Hepimize böyle öğretildi okullarda!

Tabi daha o zamanlar AKP iktidar olmamış, tarımsal üretime ket vurulmamıştı!

Hatta ve hatta ihraç ettiğimiz tarım ürünleriyle barajlar ve rafineler inşa ettiriyorduk!

Yıl: 1967

Süleyman Demirel’in Sovyetler Birliği’nin ziyaret edeceği açıklanmıştı!

O dönem Demirel’in bu ziyareti çokça eleştiri de aldı muhalifleri tarafından!

Dediler ki, “Kardeşim sen seçimlerde ‘Bizi komünist yapmak istiyorlar. Komünizm demek sefalet demektir’ diyordun ne oldu da şimdi komünist Sovyetlere gidiyorsun?”

Hatta Nazmiye Demirel’in kuaförünün seyahatte yanlarında götürülmesi dahi eleştiri konusu yapıldı!

Eleştiriler haksız mıydı?

Bu kısımda olanlar elbette haklıydı!

Ancak Demirel bu ziyaretinde Sovyetler Birliğiyle bir anlaşma imzaladı.

Haziran 1967’de anlaşmaya ilişkin hükümler Resmi Gazetede yayımlandı.

Anlaşmanın 1.maddesi şöyleydi:

Sovyet teşekkülleri Türkiye’de kurulacak aşağıdaki tesisler için Türk teşekküllerine teçhizat, malzeme ve teknik hizmetler sağlayacaklardır :

Bir entegre demir ve çelik fabrikası,

Bir alüminyum fabrikası ile hidro-elektrik santralı,

Bir petrol rafinerisi,

Bir asit sülfrik fabrikası,

Bir lif levha fabrikası,

Cam fabrikasının telli ve emprime cam imal edecek bir ünite D 2) 3) 4) 5) 6) ile tevsii,

Alkol fabrikasında votka imal eden ünitenin tevsii.

Anlaşmanın 9.maddesi aynen şöyleydi:

“Munzam olarak: Tütün, fındık, kuru üzüm, narenciye, ya meyve ve sebzeler, zeytin, zeytinyağı, canlı hayvan, deriler, pamuk, yapağı, yünlü ve pamuklu mensucat, trikotaj, ayakkabı ve terlik, Sovyet teşekküllerinin ilgilenecekleri ve Türk tarafının verebileceği maden cevherleri, diğer tarım ürünleri ve tüket im malları dahil, diğer sınaî mamullerin satım alınmasında kullanılacaktır. H e r yıl özel hesaba alacak kaydedilecek meblâğların % 60 ı aynı yıl içinde tütün, fındık, kuru üzüm, zeytin, narenciye ve ya meyve satın alınmasında kullanılacak ve bu |% 60’ın % 15’i tütün satın alınmasına tahsis olunacaktır”

Madde 8 ise şöyleydi:

“5 ve 7 nci maddelerde sözügeçen taksit ve faizler, 9 uncu madde uyarmca kullanılmak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında A B D doları üzerinden «SSCB Dışticaret Bankası Özel Hesabı» adı altında açılacak özel bir hesaba alacak kaydedilecektir.”

Ezcümle Rusya, Türkiye’de ağır sanayi yatırımları gerçekleştirecek biz de ödemesini meyve, sebze ve narenciye ile yapacaktık!

Bu anlaşma kapsamında,

İskenderun Demir Çelik Fabrikası yapıldı!

Aliağa rafinerisi yapıldı!

Oymapınar Barajı yapıldı!

Türkiye’nin tarımsal üretimi bu seviyedeydi işte!

Tarımsal üretimiyle iç talebe yetişmenin yanı sıra ihraç ettiği ürünlerle ülkesine ağır sanayi yatırımları da gerçekleştiriyordu!

Mustafa Kemal ne demişti?

Üreten çiftçi milletin efendisidir!

Çiftçi, milletin karnını doyurmakla kalmıyor aynı zamanda ülkenin teknolojik anlamda gelişmesine de katkı sunuyordu!

Şimdiki iktidarın “Eski Türkiye” diye kötülediği dönemlerdi bunlar!

Ne diyor AKP iktidarı?

“Eski Türkiye geride kaldı artık dünyada sözü dinlenen bir Türkiye var!”

Sözü dinlenen Türkiye dedikleri güzel ülkemde!

İnek ithal ediliyor!

Hatta ve hatta ineğin yiyeceği saman dahi ithal ediliyor!

Tarımsal üretim gerçekleşmemesi için elinden geleni yapıyor neredeyse hükümet!

Devlet desteklerini, alımları düşük tutuyor, insan sağlığına zararlı alternatif üretim modellerini (örnek şeker üretimi) teşvik ediyor, her şeyi yapıyor!

Üretici kazanamayınca üretmekten vazgeçiyor eli mahkum ne yapsın?

Ektiği, masrafını daha karşılamıyor ki!

Bu atmosferde sudan, ekmeğe, çaydan şekere her şeye zam üstüne zam geliyor!

Ne demişti Atatürk?

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

Evet Türk toplumunu üretmemeye, yorulmamaya, çalışmamaya alıştırdılar!

Hazıra alıştırıldık!

“Ne olacak paramız var alıyoruz hazırı var Avrupa’da” diyorlardı!

Şimdi vatandaş soğan alamıyor soğan!

Ekmeğin tanesi tam 10 TL!

Bugün markette organik diye sattıkları soğanın bir adedi 11 lira 50 kuruş!

Yiğit artık kuru soğan da yiyemiyor!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x